Quatra Max podczas Konferencji Nowoczesnego HR w Warszawie

Przedstawiciele Sygnity Business Solutions prezentowali system Quatra Max podczas konferencji HR

System Quatra Max cieszył się dużym zianteresowananiem

W dniu 31 maja 2019 odbyła się Konferencja Nowoczesnego HR w Warszawie pt. Rola HR w czasach redefinicji relacji pracownik-pracodawca – zwinne zarządzanie – cyfrowa rewolucja – autentyczne wartości, której partnerem głównym było Sygnity Business Solutions. Przedstawiciele naszej firmy z przyjemnością wysłuchali inspirujących wystąpień prelegentów (m.in. profesora Jerzego Bralczyka). Sygnity Business Solutions prezentowało podczas konferencji system Quatra Max, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród zgromadzonych.

    Tags: Konferencja, Quatra, Quatra Max, Quatra Max EDI