mPROLIB podczas XIII Konferencji Bałtyckiej w Gdańsku

Przedstawciele Sygnity Business Solutions prezentowalii aplikację mobilną mPROLIB podczas konferencji bibliotecznej

Aplikacja mobilna mPROLIB cieszyła się dużym zianteresowananiem

W dniach 16-17 maja 2019 odbyła się XII Konferencja Bałtycka w Gdańsku Zarządzanie i Organizacja Bibliotek pod hasłem – Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników informacji i animatorów kultury: stan obecny i perspektywy rozwoju, która zgromadziła rekordową liczbę uczestników. Przedstawiciele Sygnity Business Solutions z przyjemnością wysłuchali inspirujących prezentacji przedstawionych przez bibliotekarzy z całej Polski. Byliśmy dumni z wielu naszych klientów wspominanych w prezentacjach jako przykłady ciekawych miejsc czy też zastosowanych rozwiązań.
Sygnity Business Solutions od lat słucha głosu swoich klientów i inspiruje się pojawiającymi się nowymi oczekiwaniami czytelników oraz bibliotekarzy. Takim przykładem jest właśnie aplikacja mobilna mPROLIB, którą Sygnity Business Solutions zaprezentowało podczas konferencji. Rozwiązanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zgromadzonych.