Praca zdalna w systemie PROLIB w czasie zamknięcia biblioteki

Marta Bednarek

Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa zmusiła nas wszystkich do zmiany codziennych przyzwyczajeń. Jedną z kluczowych spraw do rozwiązania jest możliwość wykonywania pracy, którą do tej pory wykonywaliśmy poza domem. Praca zdalna wiąże się nie tylko z posiadaniem odpowiednich warunków (stanowisko, sprzęt), ale przede wszystkim z właściwym zaplanowaniem zajęć, które możemy zdalnie wykonywać.

W przypadku bibliotekarzy do pracy zdalnej nie możemy oczywiście przenieść działań, które są związane z bezpośrednią obsługą czytelnika. W systemie PROLIB jest jednak szereg zadań i narzędzi, które umożliwiają nam wykonywanie swoich obowiązków. Nawet jeżeli niektóre z nich nie są na co dzień wykorzystywane przez bibliotekarzy, to być może teraz jest dobry moment, aby do tych narzędzi sięgnąć.

praca-zdalna2

Przygotowaliśmy dla Państwa propozycję zadań, które można wykonywać podczas pracy zdalnej w systemie PROLIB:

WYPOŻYCZALNIA I MAGAZYN:

1. Porządkowanie bazy czytelników – raport Lista czytelników z uwagami – wyp2r055.w.  Usunięcie nieaktualnych informacji z pola Uwagi (np. kody IBUK Libra, które straciły już ważność).
2. Uporządkowanie danych osobowych czytelników. Usunięcie danych, które nie powinny już być gromadzone przez bibliotekę – procedura anonimizacji danych osobowych (uruchamiana przez konsultanta PROLIB – po wcześniejszym zgłoszeniu w Systemie Obsługi Serwisowej).

OPRACOWANIE:

1. Uzupełnienie bazy okładek, spisów treści i multimediów.
2. Przygotowanie zestawienia nowości tematycznych zakupionych przez bibliotekę – raport Wykaz nabytków.
3. Planowanie zakupów, sprawdzanie rejestru dezyderat czytelników – analiza zgłoszonych propozycji zakupów.
4. Melioracja opisów – dodawanie haseł serii, postaci fikcyjnych do opisów – procedura Melioracja KHW.
5. Weryfikacja aktualności linków dodanych do opisów bibliograficznych (pole 856) – wykorzystanie narzędzia Test linków URI.

BIBLIOGRAFIA:

1. Wprowadzanie opisów artykułów i rozdziałów do bibliografii.
2. Tworzenie kartotek zagadnieniowych.
3. Melioracja klasyfikacji (dodawanie / usuwanie / łączenie) haseł klasyfikacji – procedura Scalanie klasyfikacji.

EGZEMPLARZ:

1. Porządkowanie bazy egzemplarzy. Poprawianie wartości egzemplarzy sprzed denominacji. Wyszukiwanie egzemplarzy po konwersji ręcznej z błędną ceną (wartość 0,00, stara cena w PL).

INTEGRO:

1. Prace administracyjne w INTEGRO – uporządkowanie wyświetlania rekordów, ustawienie faset, przygotowanie własnego szablonu interfejsu.
2. Przygotowanie treści do zakładki Informacje biblioteki – możliwość przekazania czytelnikom informacji o funkcjonowaniu biblioteki, wprowadzonych rozwiązaniach i ewentualnej możliwości zamawiania/rezerwacji księgozbioru.

UBYTKI:

1. Ubytkowanie dokumentów przygotowanych do ubytkowania (szczególnie przygotowanych z przyczyn niezwrócone i nieodnalezione, bo tych dokumentów już fizycznie nie ma).

HASŁA WZORCOWE:

1. Melioracja haseł procedurą Hasła do usunięcia.

—–
Zachęcamy także do korzystania z naszej Dokumentacji – www.dokumentacja.prolib.pl
Strona jest dostępna po zalogowaniu z każdego miejsca i o każdej porze. Dzięki temu czas pracy zdalnej można wykorzystać również do samodoskonalenia.