QUATRA MAX – obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych

Anna Kiwilsza

PPK to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania, który ma podnieść bezpieczeństwo finansowe Polaków przechodzących na emeryturę. Nowe rozwiązania są wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK jest uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy.  PPK to  program dobrowolny. Pracownik jest do niego przypisywany automatycznie, ale może zrezygnować z oszczędzania w dowolnym momencie.

W ramach produktów systemu ERP-Quatra oraz Portalu Pracownika oferujemy rozwiązania pozwalające na obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Nowa funkcjonalność oparta jest nie tylko na konfiguracji składników stałych, definicji formuł składników płac i danych tabelarycznych.

Zawiera też:

  • Kartotekę Uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych

Kartoteka prezentuje informacje dotyczące pracowników oraz współpracowników, którzy przystąpili do PPK. Pozwala na ewidencję:
-przystąpienia do PPK,
-rezygnacji z odprowadzania składek do PPK,
-rejestrację daty końca zatrudnienia,
-rejestracje daty początku zatrudnienia,
-zmiany wysokości składek,
-zmianę danych personalnych i kontaktowych,
-odprowadzonych składek na PPK.

Z poziomu Kartoteki Uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych dostępne są m. in raporty:
– deklaracja przystąpienia oraz deklaracja rezygnacji z PPK,
– deklaracje dotyczące zmiany składki oraz dokonywanie wpłat składek dodatkowych

  • Informację o PPK na Portalu Pracownika

W kartotece PPK na Portalu Pracownika udostępniamy podgląd potrącanych składek, możliwość wydruku dokumentów w formacie pdf :
– wniosek o rezygnację z PPK,
– wniosek o zmianę składki,
– wniosek o przystąpienie do PPK.

Komunikacja z instytucjami finansowymi

System Quatra Max umożliwia komunikację z instytucjami finansowymi zarządzającymi PPK poprzez:
– API – w zależności od wybranej instytucji finansowej w technologii API REST lub API SOAP
– pliki generowane raportami.

Komunikacja poprzez API zapewnia dwustronną wymianę danych. Dzięki niej obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych staje się szybsza i łatwiejsza. Operacje obsługiwane przez API:
– zgłoszenie uczestnika (Utwórz uczestnika/ Rejestruj uczestnika),
– edycja uczestnika,
– zarejestruj koniec zatrudnienia,
– zarejestruj początek zatrudnienia,
– znajdź uczestnika (identyfikuj uczestnika),
– powrót uczestnika do PPK,
– rezygnację uczestnika z PPK,
– załaduj paczkę składek.

Technologia wymiany danych API umożliwia dwustronną komunikacje z instytucjami finansowymi. Wysłane deklaracje i dyspozycje do instytucji finansowej, jak również odpowiedzi z instytucji finansowej rejestrowane są  natychmiast po wykonaniu operacji z poziomu Kartoteki PPK – bez potrzeby logowania się do systemów zewnętrznych.
Zapewnia to eliminacje błędów w obsłudze,  np. ponownej rejestracji tego samego uczestnika – obsługa komunikatów błędów otrzymywanych z aplikacji zewnętrznych PPK.

Zalety komunikacji poprzez API:
– oszczędność czasu w obsłudze PPK, obsługa PPK w jednym systemie,
– łatwa obsługa,
– eliminacja błędów przy obsłudze PPK.

Pliki generowane przez dedykowane raporty umożliwiają przekazanie informacji do instytucji finansowych, które nie zapewniają obsługi API. Ta forma wykorzystywana jest również w przypadku awarii komunikacji API. Wymiana plików jest komunikacją jednostronną. Dedykowane raporty pozwalają na generowanie plików:
– zgłoszenia uczestników,
-zgłoszenia rezygnacji uczestników,
– rejestracje przekazanych składek do PPK.

Korzyści z obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w systemie QUATRA MAX

Moduł Pracowniczych Planów Kapitałowych w systemie QUATRA zapewnia:
– minimalizację czasu pracy pracowników działów HR,
– zmniejszenie kosztów obsługi PPK,
– obsługę PPK w jednym systemie,
– szybką wymianę danych z instytucjami finansowymi,
– prostą obsługę i przyjazny interfejs,
– wszystkie operacje i dane związane z PPK zawarte w jednej dedykowanej kartotece PPK,
– przekazywanie informacji o PPK pracownikom poprzez Portal Pracownika,
– ograniczenie dostępu do niezbędnych danych dla pracowników HR.

 

Więcej o Quatra Max >>

O PPK >>