Użytkownik

Użytkownik

Opis funkcjonalności istotnych dla użytkownika

I. Interfejs podstawowy

 

1. Możliwość wyboru polskiej lub angielskiej wersji językowej

2. Prezentacja mapy strony wraz z listą dostępnych podstron w zależności od roli zalogowanego użytkownika

3. Prezentacja informacji na temat polityki cookies

4. Możliwość podglądu struktury organizacji

a) możliwość podglądu obiektów w postaci drzewa oraz tabeli
b) możliwość podglądu właściwości obiektów
– podgląd właściwości zdefiniowanych przez administratora
– podgląd fotografii obiektu
– podgląd informacji na temat godzin otwarcia obiektu wraz z aktualną informacją o statusie otwarcia obiektu
– podgląd interaktywnej mapy organizacji
c) możliwość wyszukiwania obiektów po ich atrybutach (definiowanie warunków wyszukiwawczych)
d) możliwość wyszukiwania tylko ulubionych obiektów

Zobacz, jak wygląda konto użytkownika:

Kliknij i zobacz więcej filmów instruktażowych

 

5. Podgląd kalendarza rezerwacji

a) możliwość wyboru obiektu ze struktury organizacji, dla którego prezentowane są rezerwacje
b) możliwość podglądu rezerwacji w widoku miesięcznym, tygodniowym oraz dziennym
c) możliwość podglądu rezerwacji w postaci harmonogramu
d) uwzględnienie hierarchii obiektów
e) uwzględnienie godzin otwarcia obiektu
f) prezentacja informacji o czasie, miejscu oraz statusie rezerwacji
g) możliwość wyświetlania tylko własnych rezerwacji użytkownika
h) możliwość wyświetlania tylko rezerwacji przypisanych do ulubionych obiektów użytkownika.

 

II. Interfejs użytkownika

 

1. Tworzenie rezerwacji
a) możliwość wyboru obiektu rezerwacyjnego oraz zakresu czasowego rezerwacji
b) możliwość przejścia do widoku tworzenia rezerwacji z kalendarza (automatyczne ustawienie zakresu czasowego) za pomocą przycisku Utwórz
c) automatyczne sprawdzenie poprawności rezerwacji ze względu na prawa użytkownika, godziny otwarcia obiektu oraz inne istniejące rezerwacje
d) automatyczne przejście do szczegółów rezerwacji po jej poprawnym utworzeniu
e) możliwość dokonywania rezerwacji całodziennych, wielodniowych oraz cyklicznych (definiowanie formy zakończenia cyklu jako data oraz ilość powtórzeń)
f) podgląd godzin otwarcia wybranego obiektu

2. Podgląd rezerwacji

a) podgląd aktualnych rezerwacji
b) uzyskanie podstawowych informacji na temat rezerwacji: czas i miejsce rezerwacji, numer rezerwacji, aktualny status
c) możliwość zmiany statusu rezerwacji zgodnie z przepływem statusów
d) możliwość podglądu historii zmian statusów
e) możliwość wysłania wiadomości do administratora rezerwacji – mini chat
f) możliwość podglądu właściwości obiektu rezerwacyjnego
e) możliwość dokonania potwierdzenia przybycia CHECK-IN

3. Możliwość podglądu archiwum rezerwacji

4. Możliwość podglądu swoich uprawnień

5. Możliwość podglądu wiadomości dotyczących wszystkich rezerwacji zalogowanego użytkownika

6. Możliwość ustawienia swoich preferencji dotyczących wyświetlania odnośników do dokumentacji

7. Wiadomości e-mail

a) informowanie użytkownika o nowej wiadomości od administratora rezerwacji
b) informowanie użytkownika o zmianie statusu rezerwacji i ewentualnie o jej przyczynie
c) Informowanie użytkownika o zbliżającej się rezerwacji

8. Wolne terminy – możliwość wyszukiwania dostępnych terminów rezerwacji

a) możliwość wskazania obiektu rezerwacyjnego
b) możliwość doboru zakresu czasowego
c) automatyczna analiza praw użytkownika, godzin otwarcia obiektu, innych istniejących rezerwacji
d) wynik wyszukiwania stanowi listę dostępnych obiektów wraz z podaniem zakresu czasowego, dla którego możliwa jest rezerwacja
e) możliwość rezerwacji wskazanego terminu
f) prezentacja obiektów na interaktywnej mapie
g) nawigacja pomiędzy strukturą obiektów poprzez interaktywną mapę
h) możliwość wyszukania terminów tylko w ulubionych obiektach

9. Możliwość zmiany hasła (tryb wersji odseparowanej z użytkownikami z bazy danych)

10. Możliwość podglądu oraz zarządzania ulubionymi obiektami