Konferencja „Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece” w Bibliotece Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

W dniach 22-23.09.2022 w Bibliotece Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się konferencja „Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece”. Okazją do spotkania był jubileusz gospodarzy, czyli 100-lecie Biblioteki Głównej AGH.

W trakcie konferencji podjęto tematy związane z bibliotekami akademickimi jako przestrzeni będącej miejscem gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobów, ale też miejscem pracy, nauki, rozwoju, inspiracji i kreatywności. W trakcie konferencji nasza konsultantka Marta Bednarek wystąpiła z prezentacją pt. „User experience w rozwiązaniach PROLIB”, w której opowiedziała o konieczności zorientowania na użytkownika w procesie tworzenia systemu bibliotecznego. Temat powrócił w sesji dyskusyjnej, w której padły też dodatkowe pytania o inne nasze rozwiązania i stosowane w zespole praktyki.

Wszystkie prezentacje pokazały szerokie spektrum potrzeb bibliotek, potwierdziły to także rozmowy w kuluarach. Obecność na konferencji przyniosła nam nowe inspiracje do dalszego rozwoju systemu PROLIB.

Sygnity Business Solutions było sponsorem tego wydarzenia.

    Tags: Konferencja