Podsumowanie 2020 roku – czyli jak poradziliśmy sobie w obliczu pandemii

Zapewne nikt z nas rok temu nie spodziewał się, że w ciągu nadchodzących 12 miesięcy tak potoczą się wydarzenia.

Już od pierwszych miesięcy 2020 roku słyszeliśmy o nadciągającej do Europy, a później również do Polski pandemii COVID-19. Trudno było sobie jednak wyobrazić, że w związku z wprowadzanymi ograniczeniami i procedurami bezpieczeństwa w ciągu kilku dni zamienimy nasze domy w miejsca pracy, a kolegów i koleżanki z naszych zespołów będziemy widywać wyłącznie „wirtualnie”.

Skuteczna organizacja pracy w trakcie epidemii

Dzisiaj, z perspektywy czasu wiemy, że potrafimy pracować skutecznie również w takich warunkach. Narzędzia pracy zdalnej, które przed pandemią były używane dużo rzadziej, stały się powszechne. Nasi Klienci, którzy wcześniej bardzo często oczekiwali tylko i wyłącznie realizacji projektów on-site zaufali nam i w tym trudnym czasie kontynuowaliśmy wspólnie realizację projektów w nowej rzeczywistości. Podróże służbowe praktycznie przestały się odbywać, a cała komunikacja z Klientem przeniosła się do wirtualnego świata. Wszystkie zadania projektowe, zarówno te do zrealizowania po stronie Wykonawcy, jak również Klienta, opisane były w Jira, spotkania odbywały się zazwyczaj przy wsparciu wirtualnej platformy, a podpisy na notatkach ze spotkań projektowych zbierane były z wykorzystaniem własnego systemu informatycznego.

Dzięki tym wszystkim procedurom oraz wprowadzonym narzędziom, wdrożenia rozwiązań realizowane dla Klientów mogły być prowadzone bez zakłóceń, a każde zadanie czy notatka były udokumentowane we wspólnych zasobach projektowych.

Mijający rok potwierdził, że zrozumienie pomiędzy Wykonawcą i Klientem oraz wspólny cel, jakim było zawsze ukończenie projektu w terminie, prowadzą do sukcesu.

Rozwój produktów o e-usługi

Wnikliwa obserwacja otaczającej nasz rzeczywistości w pandemii wpłynęła także na kierunki rozwoju naszych rozwiązań własnych (PROLIB, QUATRA Max) oraz budowę uzupełnień dla produktów globalnych producentów. Powstawały nowe aplikacje, takie jak BookingPlace, a także dodatkowe funkcjonalności w istniejących produktach (np. obsługa kilku serwisów płatności online, zdalne zamawianie skanów, zdalne wypożyczenia wraz z integracją z paczkomatami InPost, automatyzacje procesów obsługi faktur, OCR, portale pracownicze, rozwiązania mobilne oraz rozwiązania usprawniające prace w e-commerce), które w obliczu pracy zdalnej oraz istniejących ograniczeń stały się bardzo pożądane i niezbędne do efektywnej pracy.

Kompetencje w obszarze Cloud na wagę złota!

Doświadczenia roku 2020 potwierdziły również, że wcześniej obrane kierunki rozwoju kompetencji w zakresie usług w Cloud są właściwe. Aktualna sytuacja znacząco wzmocniła zainteresowanie takimi rozwiązaniami. Dzięki unikalnym referencjom z wcześniejszych wdrożeń w omawianym okresie realizowaliśmy kilka dużych projektów w oparciu o aplikacje Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP). Aby usprawnić i zautomatyzować realizację procesów zbudowaliśmy również autorskie rozszerzenia wspierające obsługę polskiej lokalizacji dla Oracle Fusion ERP wykorzystując narzędzia Oracle PaaS oraz Oracle IaaS. Dzięki zdobytym doświadczeniom pracownicy ukończyli wiele certyfikatów, co jednoznacznie potwierdza cały czas rosnące kompetencje zespołu w technologiach Cloud globalnych producentów.

W zakresie rozwiązań wspierających działalność bibliotek, jako efekt wcześniejszych doświadczeń w tym obszarze z własnym produktem Prolib, wiedzy oraz wysokich kompetencji podpisaliśmy umowę o współpracę w obszarze rozwiązań dla bibliotek w Cloud (umowa z EBSCO dotycząca FOLIO), które w tej trudnej sytuacji okazały się również wyjątkowo oczekiwane przez rynek.

Podsumowując: rok 2020 to czas bardzo dużych zmian. Umiejętność szybkiej adaptacji do nowych warunków oraz zaufanie jakim obdarzyli nas Klienci pozwoliło zamknąć rok obrotowy 2020, który zakończył się 30 września 2020, na poziomie powyżej 10% zysku netto, co zwłaszcza w tym nietypowym czasie jest wynikiem bardzo dobrym.

Bardzo dziękujemy naszym Klientom, Partnerom Biznesowym oraz Pracownikom za skuteczną dotychczasową współpracę w tych szczególnych warunkach. Tylko dzięki Wam mogliśmy osiągnąć takie satysfakcjonujące wyniki w roku obrotowym 2020.

Wszyscy zastanawiamy się, czym może nas zaskoczyć rok 2021. Na pewno przyniesie nam kolejne, nowe wyzwania. Nasza Spółka będzie kontynuować rozwój własnych produktów, tak aby jeszcze efektywniej rozwijać i automatyzować zmieniające się procesy naszych Klientów w zakresie systemów wspierających zarządzanie (ERP, BI, Workflow, RPA), systemów kadrowo-płacowych oraz systemów zarządzania bibliotekami. Wierzymy, że przy dobrej współpracy oraz wzajemnym zaufaniu każde zakończone wdrożenie przyniesie korzyści dla użytkowników naszych rozwiązań.

Wszystkiego Dobrego w Nowym Nadchodzącym Roku 2021!

Zarząd Sygnity Business Solutions S.A.