Umowa Sygnity Business Solutions z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Sygnity" lub "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 8 czerwca 2020 r. spółka zależna Emitenta Sygnity Business Solutions S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej jako: „Wykonawca”) zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej jako: „Zamawiający”, „ARiMR”) umowę, której przedmiotem jest wykonanie wdrożenia systemu [...]