Moduł OCR w Quatra Max

W systemie Quatra Max dostępna jest nowa funkcjonalność dotycząca skanowania dokumentów. To nowy moduł OCR. Służy on do automatycznego odbierania faktur z podanego adresu mailowego i dodawania ich do obiegu dokumentów. Moduł pozwala na znaczne przyspieszenie obsługi faktur.   Więcej o Module OCR Czytaj więcej o systemie Quatra Max

eTeczka w Quatra Max

W systemie Quatra Max dostępna jest nowa funkcjonalność dotycząca eTeczki Od stycznia 2019 możliwe jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej. W systemie Quatra Max powstała centralna kartoteka "Elektroniczna dokumentacja pracownicza" umożliwiająca gromadzenie i przechowywanie akt pracowników. Jest to repozytorium plików o strukturze zgodnej z ustawą (zbiór, dokumentacja, część, rodzaj dokumentu). Czytaj także: Czytaj więcej [...]

Quatra Max – wdrożenie w Carbotrans

Podpisalismy umowę na wdrożenie systemu ERP Quatra. W lipcu 2019 Sygnity Business Solutions podpisało umowę na wdrożenie systemu ERP Quatra Max w Carbotrans w Zabrzu. Jest to firma transportowa specjalizująca się w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym, koncentrująca się na specjalistycznym transporcie cysternowym. Wdrażane rozwiązanie oparte jest o autorskie oprogramowanie Quatra Max w zakresie obszaru [...]

Quatra Max podczas Konferencji Nowoczesnego HR w Warszawie

Przedstawiciele Sygnity Business Solutions prezentowali system Quatra Max podczas konferencji HR System Quatra Max cieszył się dużym zianteresowananiem W dniu 31 maja 2019 odbyła się Konferencja Nowoczesnego HR w Warszawie pt. Rola HR w czasach redefinicji relacji pracownik-pracodawca - zwinne zarządzanie - cyfrowa rewolucja - autentyczne wartości, której partnerem głównym było Sygnity Business Solutions. Przedstawiciele [...]

Webinarium: Narzędzia w nowoczesnej obsłudze HR

Sygnity Business Solutions przeprowadziło webinar nt.usprawnień pracy działu HR przy wykorzystaniu systemu Quatra Max Wpływ technologii na pracę działu HR na przykładzie systemu Quatra Max 15 maja 2019 odbyło się webinarium pn. Narzędzia w nowoczesnej obsłudze HR, podczas którego zostały przybliżone sposoby na usprawnienie pracy działu HR na przykładzie systemu Quatra Max. Osoby, które nie [...]

Quatra Max EDI: elektroniczna wymiana danych

Moduł do elektronicznej wymiany danych w modelu B2B oraz B2G Quatra Max EDI od Sygnity Business Solutions System Quatra Max oferuje moduł EDI służący do elektronicznej wymiany danych w modelu B2B oraz B2G: automatycznie odbiera wysłane komunikaty od partnerów i tworzy odpowiednie dokumenty w systemie, automatycznie wysyła komunikaty do partnera na podstawie utworzonego dokumentu w [...]

Prosta obsługa e-faktur z systemem Quatra Max od Sygnity Business Solutions S.A.

Prezentujemy najnowsze dedykowane rozwiązanie w systemie Quatra Max wspomagające obsługę faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych. E-faktury w zamówieniach publicznych w Quatra Max Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadza przepisy Unii Europejskiej (Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z [...]

Intuicyjne wnioski urlopowe w systemie Quatra Max

System Quatra Max umożliwia intuicyjną obsługę elektronicznych wniosków urlopowych. Planowanie urlopów z Quatra Max System Quatra Max oferuje, w ramach udostępnianego Portalu, obsługę wniosków urlopowych. Program umożliwia proste i intuicyjne wypełnienie elektronicznego wniosku, a także wgląd do informacji na temat urlopu wykorzystanego i przysługującego użytkownikowi. Program za pośrednictwem odpowiedniego widoku kalendarza w czytelny sposób obrazuje [...]

Kolejne wdrożenie Quatra MAX!

We wrześniu 2018 zakończyliśmy wdrożenie systemu ERP Quatra Max w Miejskich Zakładach Komunikacji w Bydgoszczy. We wrześniu 2018 zakończyliśmy wdrożenie systemu ERP Quatra Max w Miejskich Zakładach Komunikacji w Bydgoszczy. Jest to firma specjalizująca się w transporcie pasażerskim miejskim i podmiejskim oraz wodnym, której historia sięga 1888 roku. Wdrożone rozwiązanie oparte jest o autorskie oprogramowanie Quatra [...]