Czy Twoja firma jest już gotowa na KSeF?

Ministerstwo Finansów przewiduje od lipca 2024 obowiązkowe uruchomienie rozwiązania KSeF w obrocie B2B dla wszystkich czynnych podatników VAT oraz podatników zidentyfikowanych w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadających polski NIP. Dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT rozwiązania KSeF obowiązkowe będą od stycznia 2025.

Udostępniane przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie  przewiduje możliwość przesyłania faktur sprzedażowych oraz pobieranie faktur zakupowych. W wyniku obowiązku komunikacji z KSeF zmienić się będzie musiał proces wystawiania faktur sprzedaży, powstanie wymóg wypracowania alternatywnego sposobu przekazywania faktur do klienta w razie awarii KSeF, pojawi się konieczność obsługi błędnych faktur (odrzuconych przez KSeF) w systemach źródłowych.

Platforma Biz2Gov opracowana przez Sygnity Business Solutions to narzędzie pozwalające na integrację systemów informatycznych w Twoim przedsiębiorstwie z usługami Krajowego Systemu e-Faktur. Dzięki architekturze mikrousług zapewnia prostą i wydajną integrację z usługami Ministerstwa Finansów.

Główne cechy platformy Biz2Gov

 • Obsługa wszystkich typów dokumentów dla faktur przychodowych jak i kosztowych.
 • Wygodny dostęp do dokumentów z wszystkich systemów za pomocą interfejsu użytkownika platformy.
 • Generowanie reprezentacji graficznej dokumentów, ułatwiających proces dekretacji.
 • Obsługa UPO.
 • Autonomiczna obsługa wymiany komunikatów z KSeF na podstawie definiowanych harmonogramów. W przypadku niedostępności usługi KSeF komunikaty wychodzące są kolejkowane i zostaną wysłane w momencie gdy będzie to możliwe.
 • Kontrola duplikatów, zabezpieczająca przed ponownym wysłaniem faktur do KSeF.
 • Możliwość klasyfikacji faktur kosztowych na podstawie ich atrybutów, co ułatwia integrację z poszczególnymi systemami odbiorczymi.
 • Możliwość łatwej integracji z systemami informatycznymi za pomocą szeregu usług REST.
 • Możliwość obsługi innych źródeł danych poprzez budowę dedykowanych konektorów, co pozwala na integrację z wieloma systemami.
 • Walidacja zgodności przesłanych informacji z wymaganiami technicznymi Ministerstwa Finansów.
 • Pełen ślad audytowy, informacje o statusach, błędach i ich przyczynach, statusów.
 • Zarządzanie użytkownikami, rolami oraz tokenami dostępowymi.

Schemat obiegu dokumentów