Współpraca EBSCO Information Services i Sygnity Business Solutions

EBSCO Information Services i Sygnity Business Solutions ogłaszają zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie wsparcia dla bibliotek wdrażających FOLIO

~ Sygnity Business Solutions lokalnym partnerem dla system FOLIO w Polsce

Głównym celem firmy jest spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów poprzez ciągłe rozszerzanie swojej oferty. „Jako jeden z najbardziej doświadczonych i największych dostawców IT na rynku bibliotecznym w Polsce wspieramy innowacje oraz proces zmian zachodzący w usługach bibliotecznych i ich automatyzacji, a także aktywnie uczestniczymy w kreowaniu nowych usług.- Justyna Kamińska-Wolny, Kierownik Zespołu Rozwiązań dla Bibliotek w Sygnity Business Solution

Dzięki wieloletniej działalności na rynku bibliotek, Spółka wypracowała wysoki poziom jakości świadczonych usług wdrożeniowych i serwisowych, a także kompetencje w zakresie migracji danych. Współpraca polskiego partnera z EBSCO przy wspieraniu rozwiązań typu open source jest szansą dla polskich bibliotek – w szczególności akademickich i naukowych – na implementację platformy usług bibliotecznych (LSP) jaką jest FOLIO, otwierającej dostęp do nowych możliwości obsługi procesów bibliotecznych, szczególnie w zakresie zarządzania zasobami dostępnymi on-line.- wyjaśnia Justyna Kamińska -Wolny

Nina Korzeniewska, Prezes Zarządu Sygnity Business Solutions podkreśla, że ,,dla Spółki ważna jest perspektywa udziału w szerokiej społeczności specjalistów zaangażowanych w rozwój FOLIO, łączenie naszych kompetencji z doświadczeniami światowymi. Dzięki takiemu strategicznemu podejściu współpraca z firmą EBSCO daje możliwość oddziaływania na kształt nowoczesnych rozwiązań wspierających działalność bibliotek”.

Oficjalny komunikat prasowy EBSCO

 

Dowiedz się więcej:

Folio EBSCO

Folio strona produktowa

    Tags: EBSCO, PROLIB, umowa