Jakośc potwierdzona certyfikatami ISO 9001, ISO 27001 i ISO 37001

W październiku 2023 roku z sukcesem zakończyliśmy audyt ponownej certyfikacji naszych systemów zarządzania i pozyskaliśmy nowe certyfikaty zgodności naszych działań ze standardami ISO 9001, ISO 27001 oraz ISO 37001, kolejno: system zarządzania jakością, system zarządzania bezpieczeństwem informacji, system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Audyt został przeprowadzony przez polską jednostkę certyfikującą – Centrum Certyfikacji Jakości WAT, akredytowaną przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

Audytorzy nie stwierdzili niezgodności, co bardzo nas cieszy, gdyż świadczy o wysokich standardach naszych działań. Niemniej, nie osiadamy na laurach, z pełnym zaangażowaniem wdrażamy nowe rozwiązania i przygotowujemy się do tranzycji na nowe wymagania normy ISO 27001, która została opublikowana w 2022 roku.

    Tags: Certyfikaty, ISO, SBS