Październikowe konferencje zespołu PROLIB

W październiku nasz zespół miał przyjemność uczestniczyć w dwóch ważnych konferencjach.

Forum Dobrych Praktyk

Pierwszym z tych wydarzeń było Forum Dobrych Praktyk, organizowane przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Konferencja skoncentrowała się na temacie „Przyszłość bibliotek w Unii Europejskiej – szanse i wyzwania, polityka otwartości”. Nasze wystąpienie podczas tej konferencji skupiło się na roli bibliotek w edukacji cyfrowej, co jest zgodne z priorytetami Unii Europejskiej w tym zakresie. Podkreśliliśmy, że biblioteki mogą działać jako ekosystem wspierający edukację cyfrową poprzez dostarczanie narzędzi i usług, które rozwijają kompetencje cyfrowe użytkowników. Ponadto, przedstawiliśmy nowoczesne rozwiązania i funkcje, które mogą pomóc bibliotekom w tym procesie. Dziękujemy organizatorom za możliwość uczestniczenia w tym ważnym wydarzeniu oraz za inspirację, którą będziemy wykorzystywać w dalszym rozwoju systemu PROLIB.

XLIII Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej Zarządu Głównego SBP, zorganizowane w Bibliotece Śląskiej

Drugą konferencją, w której braliśmy udział, było XLIII Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej Zarządu Głównego SBP, zorganizowane w Bibliotece Śląskiej. Wydarzenie to nosiło tytuł „Bibliografia regionalna – między przeszłością a przyszłością” i miało miejsce w dniach 05-06.10.2023. Konferencja zgromadziła przedstawicieli bibliotek wojewódzkich, miejskich i instytucji naukowych z całego kraju. Spotkanie zostało podzielone na dwa dni, z których pierwszy poświęcony był historii i tradycjom Biblioteki Śląskiej oraz bibliografii regionalnej, w tym niemieckich bibliografii śląskich do 1945 roku. W drugim dniu konferencji skupiono się na przyszłości bibliografii na platformach cyfrowych i jej roli w kontekście cyfryzacji zbiorów regionalnych. Nasza prezentacja miała miejsce w drugim dniu i dotyczyła efektywnego przekazywania informacji o zasobach bibliotecznych użytkownikom, w tym publikacji bibliograficznych, w sposób spójny i zrozumiały.

Obydwie konferencje były nie tylko okazją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale także do budowania inspirujących relacji z innymi uczestnikami.

    Tags: Konferencja, PROLIB