Jakość potwierdzona kolejnymi audytami

W grudniu 2021 r. w Spółce Sygnity Business Solutions przeprowadzony został audyt zewnętrzny realizowany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

W jego wyniku Spółka utrzymała dotychczasowe certyfikaty dotyczące systemu zarządzania jakością (ISO9001) oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO27001), a także uzyskała nowy certyfikat dotyczący systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Certyfikaty te stanowią potwierdzenie utrzymywania wysokich standardów naszej firmy w codziennych działaniach.

Pozyskanie i utrzymanie certyfikacji to nagroda za niemały wysiłek włożony w uporządkowanie i nadzorowanie procesów w Spółce.

– Wierzymy, że wdrożenie czynności związanych z przeciwdziałaniem korupcji, transparentność działań oraz stosowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych danych, a także ciągłe doskonalenie dalszej pracy przyniesie korzyść pozwalającą wyróżnić się na rynku – wyjaśnia Edyta Rutkiewicz, pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością.