Podsumowanie marcowych webinariów Quatra Max

W czasie naszych ostatnich webinariów poruszyliśmy zagadnienia związane z Portalem Quatra,  przybliżając funkcje przestrzeni, które usprawnią działanie każdego przedsiębiorstwa.

W pierwszym webinarium omówiliśmy moduł „Wnioski”, który jest istotną częścią systemu, ułatwiającą zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie.

Podczas spotkania przypomnieliśmy ogólne funkcje Portalu, następnie skupiliśmy się na szczegółach modułu Wnioski, prezentując jego możliwości oraz korzyści dla użytkowników. Omówiliśmy proces obiegu dokumentów i jego integrację z systemem Quatra, co pozwala na efektywne zarządzanie wnioskami pracowniczymi w szerokim zakresie, od wniosków o wyjście prywatne, przez dofinansowanie wypoczynku, aż po wnioski szkoleniowe i zaliczkowe.

Przykłady wniosków, które sparametryzowaliśmy u naszych Klientów

⇒  Wniosek o wyjście prywatne

⇒  Wniosek o odpracowanie wyjścia prywatnego

⇒  Wniosek o wyjście służbowe

⇒  Potwierdzenie pracy w godzinach nadliczbowych

⇒  Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

⇒  Skierowanie podwładnego na odbiór nadgodzin

⇒  Wniosek o odbiór nadgodzin

⇒  Wniosek o pracę zdalną cykliczną

⇒  Wniosek o pracę zdalną okazjonalną

⇒  Wniosek ewidencja czasu pracy (uzupełnienie odczytów RCP – wejście/wyście i godzina)

⇒  Wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika

⇒  Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dziecka

⇒  Wniosek o dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej lub kulturalno-oświatowej

⇒  Wniosek o przyznanie zapomogi

⇒  Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe

⇒ Wniosek szkoleniowy

⇒  Wniosek Zgłoszenie remontu/modernizacji

⇒  Wniosek o zaliczkę na zakupy

⇒  Wniosek o rozliczenie zaliczki

Drugie webinarium skupiło się na zaletach wprowadzenia Portalu Quatra w organizacjach. Podkreśliliśmy, jak istotną rolę odgrywa on w optymalizacji procesów kadrowych, znacząco skracając czas obsługi dokumentów. Pokazaliśmy również jak łatwo przekazywać i zarządzać dokumentacją bezpośrednio przez Portal. Ważnym aspektem korzystania z Portalu Quatra jest możliwość dostępu z urządzeń mobilnych, co zdecydowanie podnosi komfort pracy.

Przedstawiliśmy korzyści wynikające z integracji z innymi modułami systemu Quatra Max, podkreślając, jak ułatwia to zarządzanie dokumentacją i przyczynia się do redukcji kosztów poprzez eliminację papierowych dokumentów.

Podczas obu webinarów udzielano odpowiedzi na liczne pytania uczestników, co pozwoliło na głębsze zrozumienie prezentowanych treści i rozwianie wszelkich wątpliwości.

Cieszymy się z Państwa dużej frekwencji i dziękujemy za czynny udział w naszych spotkaniach.

Tak jak oczekiwaliśmy projektując poszczególne moduły, doceniają państwo kompleksowość Portalu Quatra. To dla nas ogromna satysfakcja.

    Tags: Portal Quatra, Quatra Max, System ERP