Podsumowanie XV Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych i IX Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek

W dniach 28-30 listopada br. odbyła się XV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych „Biblioteka muzyczna – idea dostrojona do czasu” i IX Ogólnopolska Konferencja Fonotek „Wielkim muzykom polskim 20-lecia międzywojennego”. Cztery sesje poświęcone były bibliotekom muzycznym, a dwie sesje fonotekom.

Jako producent systemu bibliotecznego PROLIB cenimy sobie udział w takim wydarzeniu ze względu na możliwość zapoznania się z aktualnymi potrzebami naszych klientów. W tym roku dyskusja toczyła się w zakresie transkrypcji zapisów nutowych, tworzenia baz muzykaliów oraz wyszukiwania ich w katalogach bibliotecznych wraz z dodatkowymi możliwościami funkcjami.

W grupie bibliotek muzycznych obsługiwanych przez Sygnity Business Solutions znajdują się w chwili obecnej: Biblioteka Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Biblioteka Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Biblioteka Akademii Muzycznej w Gdańsku.

System PROLIB zapewnia obsługę muzykaliów w zakresie druków muzycznych, rękopisów muzycznych, publikacji o muzyce (drukowanych  i rękopiśmiennych), ikonografii muzycznej, dokumentów audio oraz audiowizualnych. Istnieje możliwość powiązania okładek oraz innych plików (w tym muzycznych i graficznych) z rekordami bibliograficznymi. A także wiele innych funkcji. W planach są również kolejne udogodnienia dla bibliotekarzy oraz czytelników o tej szczególnej specyfice. Środowisko bibliotek muzycznych docenia również wysoki poziom obsługi serwisowej systemu PROLIB, czego mogliśmy doświadczyć podczas konferencji.

    Tags: PROLIB