Proste administrowanie PPK z systemami Sygnity Business Solutions

UWAGA!!! Zbliża się termin wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla  wielu przedsiębiorców. Sprawdź czy dotyczy to Twojej firmy

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to regulowany ustawą z 4 października 2018 roku powszechny program oszczędnościowy, dobrowolny system gromadzenia oszczędności dla wszystkich zatrudnionych płacących składki na ZUS, niezależnie od formy zatrudnienia.

Od kiedy obowiązuje PPK ?

Termin wprowadzenia PPK będzie uzależniony od ilości zatrudnionych w firmie osób, jednak obowiązek samego wprowadzenia PPK dotyczy każdego pracodawcy, który zatrudnia przynajmniej jednego pracownika.