Jakośc potwierdzona certyfikatami ISO 9001, ISO 27001 i ISO 37001

W październiku 2023 roku z sukcesem zakończyliśmy audyt ponownej certyfikacji naszych systemów zarządzania i pozyskaliśmy nowe certyfikaty zgodności naszych działań ze standardami ISO 9001, ISO 27001 oraz ISO 37001, kolejno: system zarządzania jakością, system zarządzania bezpieczeństwem informacji, system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Audyt został przeprowadzony przez polską jednostkę certyfikującą – Centrum Certyfikacji Jakości WAT, akredytowaną przez [...]

Recertyfikacja ISO w Sygnity Business Solutions

W październiku 2020 roku odbył się audyt recertyfikujący Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji wdrożony w Sygnity Business Solutions. Ze względu na niesprzyjające warunki zewnętrzne – pandemię – audyt po raz pierwszy odbywał się z wykorzystaniem technik zdalnych, ale ze względu na mnogość zagadnień oraz istotne ryzyka trwał niemal 10 dni. W tym czasie [...]