Recertyfikacja ISO w Sygnity Business Solutions

W październiku 2020 roku odbył się audyt recertyfikujący Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji wdrożony w Sygnity Business Solutions. Ze względu na niesprzyjające warunki zewnętrzne – pandemię – audyt po raz pierwszy odbywał się z wykorzystaniem technik zdalnych, ale ze względu na mnogość zagadnień oraz istotne ryzyka trwał niemal 10 dni. W tym czasie audytorzy akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzili zgodność realizowanych w Spółce procesów w odniesieniu do wymagań norm [...]