Dedykowane rozwiązanie dla Krajowego Systemu e-Faktur

W dniu 30 marca 2022 r. Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej projekt decyzji umożliwiającej Polsce wdrożenie obowiązku wykorzystania przez przedsiębiorców systemu KSeF – Krajowego Systemu e-Faktur, służącego do wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych. Konieczność wystawiania i odbioru faktur przez KSeF najprawdopodobniej stanie się obligatoryjna od 1 kwietnia 2023. Wiązać się będzie z szeregiem zmian w systemach informatycznych, wystawiających i przyjmujących faktury.

Sygnity Business Solutions, producent systemu Quatra Max oraz partner wiodących producentów oprogramowania ERP, przygotowuje dedykowane rozwiązanie – platformę Biz2Gov, umożliwiającą komunikację systemów informatycznych Klientów/Przedsiębiorców z rządowym system KSeF.

Proponowane przez nas rozwiązanie spełniać będzie wszystkie obligatoryjne wymagania związane z KSeF oraz zapewni Klientom szereg ułatwień pomagających dostosować użytkowane przez nich systemy do nowych wytycznych.

W ramach platformy Biz2Gov dla KSeF przygotowywane są:

  • usługi walidacji semantycznej faktur ustrukturyzowanych,
  • usługi wysyłki faktur do KSeF,
  • usługi pobierania oraz przechowywania metadanych faktur wysłanych do KSeF, w tym UPO,
  • usługi pobierania faktur z KSeF,
  • usługa dzielenia faktur pobranych z KSeF, na strumienie dla poszczególnych systemów Klienta, wg zarządzanych z poziomu platformy reguł,
  • biblioteka programistyczna Biz2Gov library, umożliwiająca prostą, bezpośrednią integrację z KSeF,
  • predefiniowane mechanizmy integracyjne dla systemów Quatra Max, Oracle eBS, Oracle Fusion,
  • usługi wizualizacji faktury ustrukturyzowanej.

Wdrożenie platformy Biz2Gov będzie możliwe zarówno w modelu SaaS, jak i on premise.

Platforma Biz2Gov wspiera również inne usługi – m. in. sprawdzanie Białej Listy oraz komunikację z PEF.