eWNIOSKI w Portalu Quatra – nowy sposób składania wniosków

Planujemy uruchomienie nowego modułu – eWnioski w Portalu Quatra. Będzie to stanowiło kluczowy krok w kierunku ułatwienia procesu komunikacji dla użytkowników, oferując im nowoczesne narzędzie do składania różnego rodzaju wniosków.

Portal Quatra jest dostępny dla Klientów systemu Quatra Max od listopada 2022 roku. Portal zapewnia nowoczesny sposób komunikacji między firmą, a jej pracownikami.

Nasze rozwiązanie oferuje także rozszerzone opcje w zakresie zarządzania. Obecnie użytkownicy Portalu Quatra wykorzystują głównie funkcje w zakresie samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej, takie jak informacje zawierające dane o zatrudnieniu:

 • dane o bieżących umowach,
 • ważność badań lekarskich,
 • limicie absencji,
 • informacje dotyczące wynagrodzeń (paski),
 • informacje związane z PPK.

Zakres tych informacji zawsze ustala pracodawca.

Jeszcze jesienią 2023 roku Sygnity Business Solutions S.A. zaoferuje klientom Portalu Quatra, obok odpowiedniego udostępniania i prezentowania pracownikom danych kadrowo-płacowych (bez konieczności wizyty w Dziale Kadr), także możliwość aktywnego inicjowania procesów kadrowych, co znacząco przyśpieszy proces wymiany informacji w firmach. Co równie ważne, wyeliminuje to konieczność stosowania dokumentów papierowych.

W trosce o Państwa wygodę rozszerzamy system Quatra Max o moduł Wnioski będzie rozszerzeniem funkcji Portalu Pracownika. Moduł Wnioski pozwoli na przesyłanie wniosków przez Portal oraz ich automatyczne kierowanie do określonych osób w celu zatwierdzenia.

Przykłady zastosowania:

 • wniosek o wyjście prywatne,
 • wniosek o odpracowanie wyjścia prywatnego,
 • wniosek o nadgodziny,
 • polecenie pracy w nadgodzinach,
 • odbiór nadgodzin.

W systemie Quatra Max można zdefiniować praktycznie dowolne wnioski powiązane z różnymi modułami (np. Wniosek o pożyczkę, Wniosek o wczasy pod gruszą, itp.). Dla każdego wniosku definiowany jest tzw. obieg dokumentu, czyli ścieżka akceptacji danego typu dokumentu.

Wnioski mogą być również powiązane z modułem E-teczka i po akceptacji mogą trafiać automatycznie do akt pracownika w systemie.

eWnioski w Portalu Quatra – jakie korzyści przyniesie nowy moduł?

Zastosowanie nowego modułu Wnioski w systemie Quatra MAX może przynieść wiele korzyści, np.

 • optymalizacja procesów kadrowych – znaczne usprawnienie obiegu dokumentów w firmie,
 • skrócenie czasu obsługi wniosków – inicjowanie, przekazywanie i obsługa na Portalu,
 • powiązanie z pozostałymi modułami systemu Quatra MAX,
 • możliwość wystawiania i obsługi wniosków z dowolnego miejsca,
 • dostęp poprzez Portal do aktualnego statusu obsługi wniosku,
 • powiadomienia mailowe o oczekujących wnioskach do obsłużenia,
 • zredukowanie kosztów obsługi – wyeliminowanie dokumentów papierowych,

W celu uzyskania dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu z Grzegorzem Ślufińskim, pod adresem e-mail  gslufinski@sygnitysbs.pl.

  Tags: eWNIOSKI, Portal Quatra, Quatra Max