Trzecie webinarium szkoleniowe opracowanie czasopism – gromadzenie

Zapraszamy wszystkich użytkowników systemu PROLIB na trzecie webinarium szkoleniowe z zakresu opracowania czasopism – aspekt gromadzenia.

Jakie zagadnienia będą omówione tym razem?

Budżet i fundusze na zakup czasopism
→ Powiązania z zamówieniem i akcesją
Plany
Zamówienia
Akcesje
→ Faktury i pozycje na fakturze
→ Przydziały
→ Wpływy
→ Faktury korygujące
→ Wielofakturowość
Powiązanie z zasobem
→ Wiązanie i odwiązanie
→ Wpływy i monity
Egzemplarz
Generowanie
→ Przekazanie do obiegu

Spotkanie odbędzie się 6 września o godzinie 10-ej.

Rejestrację zamykamy 4 września.

Webinarium jest odpłatnie.

Do zobaczenia na webinarium.

Zespół PROLIB