Sygnity Business Solution na konferencji CFO i finanse 4.0 – inteligencja w cyfrowych czasach

Zalety automatyzacji i robotyzacji na przykładzie wdrożenia Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej w Veolia Energia Warszawa

Szyna integracyjna i automatyzacja procesów BPM w Veolia Energia Warszawa

W dniu 31 maja 2019 roku odbyła się konferencja CFO i finanse 4.0 – inteligencja w cyfrowych czasach.
Na konferencji były poruszane aktualne i ważne zagadnienia związane z przygotowaniem biznesu do nowych czasów w obszarze finansów, zarządzania zasobami ludzkimi oraz podatków. Szczególną uwagę poświęcono automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych.
Sygnity Business Solutions zaprezentowało swoje rozwiązania do integracji i automatyzacji procesów biznesowych na przykładzie wdrożenia w Veolia Energia Warszawa. Obecne wyzwania dla biznesu skupiają się na potrzebach wymiany danych pomiędzy systemami z własnej organizacji jak i partnerów biznesowych. Proces ten wyraźnie poprawia jakość i przyspiesza działania biznesowe, co przekłada się na ograniczenie kosztów i tym samym zwiększenie zysków organizacji.

    Tags: BPM, CFO, finanse