Przejdź do treści

Baza wiedzy

Portal pracowniczy w systemie ERP
Portal pracowniczy to platforma wspierająca zarówno działania firmy, jak i jej pracowników. Informacje dostępne na portalu są ściśle związane z systemem uprawnień: dane przeznaczone dla poszczególnych służb i jednostek firmy, dane dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku.
Rola człowieka podczas wdrażania systemów ERP
O systemach ERP napisano wiele artykułów oraz mniej czy bardziej naukowych publikacji: o możliwościach, zaletach, opcjach, o wdrożeniach, czy wreszcie o korzyściach wynikających z wdrożenia i użytkowania.
Big data w administracji publicznej
Pojęcie Big Data utożsamia się z danymi o znacznym wolumenie. Mogą pochodzić z serwisów społecznościowych, z wielu czujników urządzeń, mogą to być dane transakcyjne. Korzyści jakie może przynieść ich analiza są niewspółmierne do zastosowanych środków, a takich właśnie środków dostarczają rozwiązania z kategorii Big Data.
Zrobotyzowana automatyzacja procesow
Robotic Process Automation oznacza z języka angielskiego Zrobotyzowaną Automatyzację Procesów. System ten pozwala na zautomatyzowanie powtarzalnych procesów, które cechuje niski stopień wyjątków w regule algorytmu. Ma na celu zastąpienie pracy rąk ludzkich systemem komputerowym, oczywiście w obszarze powtarzalnych czynnościach.
Jak wybrać system biblioteczny?
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że każdy aktywny zawodowo dyrektor biblioteki przynajmniej raz stanął przed koniecznością zakupu systemu bibliotecznego. W przypadku, gdy jest to zakup kolejnego systemu sytuacja wydaje się nieco prostsza, ponieważ doświadczenia z poprzednim systemem mogą stać się punktem wyjścia.

 

ul. Dąbrowskiego 12, 65-021 Zielona Góra

+48 68 416 25 00 | kontakt@sygnitysbs.pl

www.sygnitysbs.pl

 

NIP: 929-009-43-26

KRS nr 0000037912 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kapitał zakładowy: 3.025.920 zł; Kapitał wpłacony: 3.025.920 zł

© 2018 Sygnity Business Solutions S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.